Gisteravond een kijkje genomen bij de vloeivelden in de Krim om te kijken of de blauwborst alweer in Nederland aanwezig is. Na een tijdje in de kijkhut liet hij zich mooi zien. De blauwborst is door zijn kleuren en een uitbundige zang een opvallende verschijning in de Nederlandse vogelwereld. 

Wat zijn de vloeivelden in de Krim? 
De Vloeivelden waren eigendom van aardappelmeelfabriek AVEBE. Tot 1990 gebruikte deze ze als spoelwaterbassins bij de productie van aardappelzetmeel. Nu is het 65 hectare grote gebied een paradijs voor vogels én vogelliefhebbers.

Doordat de Vloeivelden tot voor kort gebruikt werden als industriegebied, is het gebied nog erg voedselrijk. Daardoor overheersen nu nog de stikstofminnende pionierssoorten, zoals de akkerdistel, brave hendrik, paardebloem, zuring en weegbree.

De Vloeivelden De Krim zijn bekend om hun vogelrijkdom. Vrijwilligers hebben er 46 soorten broedvogels geteld, waaronder diverse zeldzame en bedreigde soorten zoals geoorde fuut, visdief,
zwartkopmeeuw, zomertaling en ransuil.

Bron: www.vloeiveldendekrim.nl

 alt=
Blauwborst
 alt=
Blauwborst